Általános Szerződési Feltételek

1. A szabályzat hatálya

Jelen szabályzat hatálya a www.artrofreeze.hu címen elérhető webáruházra (a továbbiakban: Webáruház), és a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

2. A Szolgáltató

A Webáruház tulajdonosa a Natura Vital Help Kft. (székhely: 2161 Csomád, Kossuth Lajos út 47.; adószám: 24283371-2-13; cégjegyzékszám: 13-09-164343; telefonszám: +36-70-675-5664; e-mail cím: artroflex.plus@vitalhelp.hu; továbbiakban: Natura Vital Help). A megadott cím a Natura Vital Help üzletitevékenysége végzésének helye. A vásárlók és az oldal egyéb látogatóinak adatait a Natura Vital Help kezeli, az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint.

3. A fogyasztó

Fogyasztó az a megfelelően regisztrált felhasználó, aki Webáruházban vásárlást kezdeményez (továbbiakban: felhasználó vagy fogyasztó).

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya

A Natura Vital Help a www.artrofreeze.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet. A Webáruházon keresztül a Natura Vital Help az Artrofreeze nevű készítményt forgalmazza, amely egy ízületi fájdalomcsillapító és gyulladáscsökkentő balzsam, gyógynövényekből kivont hatóanyagokat tartalmaz, amelyek valóban jótékony hatással bírnak az ízületekre. Az Artrofreeze semmilyen mellékhatást nem vált ki alkalmazása során. Az Artrofreeze nem minősül gyógyszernek, így gyógyításra nem alkalmas. A termékről részletesebb tájékoztató elérhető a Webáruház főoldalán.

5. A szolgáltatás igénybevételének feltétele, a szerződés létrejötte

A weboldalt bárki látogathatja, a vásárlás viszont csak akkor lehetséges, ha a felhasználó megadja személyes adatait (név, e-mail cím, telefonszám, cím).

Vásárolni cselekvőképességgel rendelkező természetes személyek, illetve jogi személyiséggel rendelkező, vagy jogi személyiség nélküli szervezetek nevében eljárni jogosult személy jogosult, amennyiben a rendeléskor megadott valós és ellenőrizhető adataival sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, és hozzájárul személyes adatai adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint történő kezeléséhez.

A Natura Vital Help-et a felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli, az azokból eredő károkat a felhasználó köteles viselni. A vásárlást követően a Natura Vital Help felveszi a kapcsolatot a felhasználóval e-mailben vagy telefonon, és amennyiben a felhasználó megerősíti vásárlási szándékát, a felek között a szerződés létrejön. Amennyiben a Natura Vital Help a fogyasztót nem keresi meg a vásárlási szándék megerősítése végett, a szerződés nem jön létre.

A Natura Vital Help által értékesített termékek felhasználó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

A Natura Vital Help teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a eljuttatja a felhasználóhoz. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Natura Vital Help részére megfizette.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Natura Vital Help rendszere archiválja.

A szerződés nyelve magyar.

6. A megvásárolt áru ellenértéke

A Natura Vital Help a megvásárolható termékek vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás a terméknél nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez esetleg kapcsolódó egyéb termékek vételárát.

A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelynek mértékét a Natura Vital Help minden esetben külön feltünteti. A megvásárolt termék ellenértékét a felhasználó átvételt követően (utánvéttel) fizeti meg az áru kiszállítását végző személynek.

A Natura Vital Help számlát a fizetést követően, e-mailben küld a felhasználó részére.

7. Szállítás

A Natura Vital Help a terméket minden esetben futárszolgálat útján juttatja el a felhasználónak, a felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat tevékenységére az adott futárszolgálat szerződési feltételei vonatkoznak, a Natura Vital Help a futárszolgálat tevékenységéért felelősséget nem vállal.

A Natura Vital Help nem tehető felelőssé azért, ha a termék kiszállítása azért nem lehetséges, mert a futárszolgálat a felhasználót a megadott címen nem találja.

Szállítási módok és díjak:

MPL kézbesítés:
Csomagautomatába, Posta Pontra vagy postára kézbesítve: bruttó 990 Ft/db + 565,- utánvét díj, összesen 1555 Ft
Háznál történő kézbesítés esetén: 0-10 kg-ig bruttó 1990 Ft/db + 565,- utánvét díj, összesen 2555,-
Háznál történő kézbesítés esetén: 10-20 kg-ig bruttó 2990 Ft/db + 565,- utánvét díj, összesen 3555,-
Háznál történő kézbesítés esetén: 20-40 kg-ig bruttó 5990 Ft/db + 565,- utánvét díj, összesen 6555,-

GLS kézbesítés:
GLS csomagautomata: 990,-Ft + 500,-Ft utánvét díj, összesen 1490,-Ft
GLS csomagpont: 990,-Ft + 500,-Ft utánvét díj, összesen 1490,-Ft
GLS házhozszállítás: 1490,-Ft + 500,-Ft utánvét díj, összesen 1990,-Ft

A szállítási idő mind a GLS mind az MPL kézbesítés esetén 1-2 munkanap. A szállítási idő a rendelés feldolgozásától számítódik. A rendelés feldolgozása a rendelés leadásától számítva 2-3 munkanap, esetleges készlethiány esetén maximum 10 munkanapot vehet igénybe.

8. Szállítási, számlázási cím

A Natura Vital Help a terméket a felhasználó által megadott címre küldi. Amennyiben a felhasználó eltérő címre kéri a kiszállítást, ezt a vásárlás "megjegyzés" rovatában, valamint a vásárlás megerősítésekor jelezheti. A szállítási cím akkor módosul, ha a Natura Vital Help a módosított címet a vásárlás megerősítése során visszaigazolja.

A Natura Vital Help a számlát a felhasználó által megadott névre és címre állítja ki. Amennyiben a felhasználó eltérő névre és címre kéri a számlát, ezt a vásárlás "megjegyzés" rovatában, valamint a vásárlás megerősítésekor jelezheti. A számlázási cím akkor módosul, ha a Natura Vital Help a módosított címet a vásárlás megerősítése során visszaigazolja.

9. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért

A Natura Vital Help mindent megtesz azért, hogy a termék rendelkezésre álljon. Figyelemmel ugyanakkor arra, hogy a vásárlás folyamatos, és a raktárkészlet nincs elektronikus módon nyilvántartva, előfordulhat, hogy a termék a vásárláskor nem áll rendelkezésre. Amennyiben a Natura Vital Help a szállítást a fenti 7. pontban meghatározott határidőben nem tudja vállalni, erről a felhasználót tájékoztatja. A felhasználó ebben az esetben elállhat a vásárlástól.

Amennyiben a termék nem áll rendelkezésre, de a szerződés létrejön, a Natura Vital Help a szerződés létrejöttétől számított 48 órán belül a szerződéstől elállhat.

10. A fogyasztó elállási joga

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. §-a alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy munkanapon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát termék átvételétől, több termékrendelése esetén az utoljára átvett termék átvételétől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

A fogyasztó a hivatkozott kormányrendelet alapján nem gyakorolhatja elállási jogát, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. Mivel az Artrofreeze termék a felbontást követően nem használható fel más által, a felbontott termék esetében az elállási jog nem gyakorolható! A fogyasztó a felbontott termék esetében is élhet a Natura Vital Help garanciájával (lásd alább).

A fogyasztó elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A fogyasztó az elállási jogát az itt elérhető nyilatkozat kitöltésével is gyakorolhatja. Amennyiben nem a csatolt nyilatkozatot használja, a fogyasztó az elállási jogát egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztónyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A Natura Vital Help köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, a Natura Vital Help haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Az elállás esetén a Natura Vital Help a fogyasztónak visszajáró összeget a fogyasztó által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon téríti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján a Natura Vital Help a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a Natura Vital Help nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetén a Natura Vital Help mindaddig visszatarthatja az összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Nem illeti meg a Natura Vital Help-et a visszatartás joga, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Ha a fogyasztó eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaküldeni, illetve a Natura Vital Help-nek vagy a Natura Vital Help által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a Natura Vital Help vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A terméket bontatlan csomagolással kell visszaküldeni (visszaadni) A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli, kivéve, ha a Natura Vital Help vállalta e költség viselését.

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel.

FONTOS: A NATURA VITAL HELP A JOGSZABÁLYBAN BIZTOSÍTOTT ELÁLLÁSI JOGNÁL SZÉLESEBB KÖRŰ GARANCIÁT VÁLLAL A TERMÉKRE. A FOGYASZTÓNAK MINDENESETBEN JELEZNIE KELL, HOGY A JELEN PONT SZERINTI ELÁLLÁSI JOGÁT GYAKOROLJA, VAGY A NATURA VITAL HELP ÁLTAL NYÚJTOTT GARANCIÁVAL KÍVÁN ÉLNI!

Lényeges különbségek a Natura Vital Help által nyújtott garancia és az elállási jog között:

- Az elállási jog a termék átvételétől számított 14 napig, a garancia megrendeléstől számított 65 napig érvényes;

- Az elállási jog esetén a terméket bontatlan csomagolásban kell visszaküldeni, a garancia esetén a termék visszaküldése nem szükséges, a garancia így értelemszerűen felbontott termék esetében is gyakorolható;

- Az elállási jog esetén a fogyasztó visszakapja a termék kiszállításával kapcsolatos költséget is (a visszaküldés költsége ugyanakkor a fogyasztót terheli), garancia esetén a kiszállításával kapcsolatos költség nem kerül visszafizetésre.

11. A fogyasztói jogok érvényesítése, panaszkezelés, békéltető testület

Fogyasztó a jelen Általános Szerződési Feltételekből, a Webáruházban történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a Natura Vital Help-pel szemben, a 2. pontban megjelölt elérhetőségeken érvényesítheti. Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Natura Vital Help székhelyére címzett postai levélben, a 2. pontban megjelölt e-mail címre küldött elektronikus levélben, vagy személyesen a Natura Vital Help székhelyén közölheti. A Natura Vital Help a panaszokat minden esetben írásban válaszolja meg, postai vagy elektronikus levélben.

A fogyasztó jogosult arra, hogy a Pest Megyei Békéltető Testülethez forduljon (1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.; www.panaszrendezes.hu).

A fogyasztó szavatossági jogairól szóló tájékoztató itt olvasható.

12. Felhasználó felelőssége

A felhasználó nem jogosult a megvásárolt terméket továbbértékesíteni. A termék a Natura Vital Help szellemi alkotása, a felhasználó nem jogosult azt megbontani, összetevőit közzétenni, a terméket reprodukálni, vagy másnak ebben segítséget nyújtani.